Czy jestem płodna?

Metody rozpoznawania płodności

Nasi lekarze prowadzą szczegółową diagnostykę oraz monitorują terapię w oparciu o dwa modele obserwacji cyklu kobiety – Creighton Model System oraz Metoda objawowo – termiczna.

Creighton Model System (CrMS)

Jest wystandaryzowaną metodą obserwacji śluzu szyjkowego. Śluz szyjkowy jest jednym z biomarkerów obserwowanych i zapisywanych na karcie obserwacji przez kobietę podczas cyklu miesiączkowego.

Zalety:

Warunek skuteczności:

Przed PIERWSZĄ WIZYTĄ LEKARSKĄ, nasi lekarze zalecają założenie i prowadzenie karty obserwacji cyklu według którejś z ww. metod !

W celu założenia karty, umów się na konsultacje z naszym instruktorem

tel: 887-220-088

Metoda objawowo - termiczna (podwójnego sprawdzania)

Metoda ta wspiera samoobserwację cyklu kobiety. Polega na podwójnym sprawdzaniu podstawowych wskaźników: zmiany śluzu szyjkowego oraz zmiany podstawowej temperatury ciała.

Zalety:

Warunek skuteczności:

W celu założenia karty, umów się na konsultacje z naszym instruktorem

tel: 887-220-088

Nasi lekarze prowadzą szczegółową diagnostykę i monitorują proces leczenia pacjentek, w oparciu o karty obserwacji cyklu wg. metody Creighton lub metody Objawowo – Termicznej Podwójnego Sprawdzania !

Metody rozpoznawania płodności

Nasi lekarze prowadzą szczegółową diagnostykę oraz monitorują terapię w oparciu o dwa modele obserwacji cyklu kobiety – Creighton Model System oraz Metoda objawowo – termiczna.

Creighton Model System (CrMS)

Jest wystandaryzowaną metodą obserwacji śluzu szyjkowego. Śluz szyjkowy jest jednym z biomarkerów obserwowanych i zapisywanych na karcie obserwacji przez kobietę podczas cyklu miesiączkowego.

Zalety:

Warunek skuteczności:

Przed PIERWSZĄ WIZYTĄ LEKARSKĄ, nasi lekarze zalecają założenie i prowadzenie karty obserwacji cyklu według którejś z ww. metod !

W celu założenia karty, umów się na konsultacje z naszym instruktorem

tel: 887-220-088

Metoda objawowo - termiczna (podwójnego sprawdzania)

Metoda ta wspiera samoobserwację cyklu kobiety. Polega na podwójnym sprawdzaniu podstawowych wskaźników: zmiany śluzu szyjkowego oraz zmiany podstawowej temperatury ciała.

Zalety:

Warunek skuteczności:

W celu założenia karty, umów się na konsultacje z naszym instruktorem

tel: 887-220-088

Nasi lekarze prowadzą szczegółową diagnostykę i monitorują proces leczenia pacjentek, w oparciu o karty obserwacji cyklu wg. metody Creighton lub metody Objawowo – Termicznej Podwójnego Sprawdzania !