O nas

Klinika Przyczynowego Leczenia Niepłodności (KPLN) jest wydzielonym projektem realizowanym w ramach działalności Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE sp. z o.o. (CMS CODE). Tworzymy interdyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów, instruktorów metod rozpoznawania płodności, diagnostów laboratoryjnych oraz biotechnologów specjalizujący się nie tylko w samym leczeniu i zapobieganiu niepłodności żeńskiej i męskiej, ale także wdrażający osiągnięcia współczesnych nauk medycznych, biologii molekularnej i biotechnologii.

Naszym celem jest przyczynowe leczenie niepłodności we wszystkich tych przypadkach, gdzie jest to na obecnym etapie rozwoju wiedzy medycznej możliwe.  Diagnostyką i ewentualnym leczeniem zawsze objęta jest para – kobieta i mężczyzna.

Staramy się zidentyfikować przyczynę niepłodności, a następnie podjąć optymalną, jeśli to możliwe spersonalizowną terapię, pozwalającą na uzyskanie naturalnego poczęcia.

Naszą niepodważalną wartością jest życie ludzkie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Uważamy za Janem Pawłem II że:

Mimo wszelkich trudności i niepewności każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę i dobro może dzięki światłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania łaski rozpoznać w prawie naturalnym wypisanym w sercu świętość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do przekonania, że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego podstawowego dobra” (EVANGELIUM VITAE)

Nie udzielamy świadczeń w zakresie technik wspomaganego rozrodu, a nasi lekarze nie kierują naszych pacjentów do placówek specjalizujących się w technikach wspomaganego rozrodu.

KPLN ściśle współpracuje z Instytutem Genomiki i Medycyny Molekularnej CMS CODE (IGMM), który jest działem badawczo-rozwojowym CMS CODE sp. z o.o.  IGMM i specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych mających na celu jak najszersze zastosowanie metod diagnostyki molekularnej, w tym analizy eksomowego DNA (tzw, metody WES – ang. Whole Exom Sequencing) do diagnozowania, profilaktyki i precyzyjnych (personalizowanych) metod leczenia niepłodności żeńskiej i męskiej.