Sympozjum pt. „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”

W miesiącu maju zespół Przyczynowego Leczenia Niepłodności Centrum Medycznego CODE brał czynny udział w VIII sympozjum naukowym z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”. Tegoroczna edycja miała miejsce 19 maja i odbyła się na UKSW w Warszawie. Tytuł konferencji brzmiał:„PŁODNOŚĆ zdrowiem kobiety, mężczyzny, rodziny.”

Współpracująca z nami p.dr hab.n.med. Joanna Smyczyńska wygłosiła wykład nt: „Diagnostyka i leczenie zaburzeń hormonalnych jako wyraz troski o zdrowie prokreacyjne i profilaktyka niepłodności. Czy metody rozpoznawania płodności mogą być pomocne?”

Natomiast dr Radosław Maksym wygłosił prelekcje nt: „Operacyjne i zachowawcze leczenie mięśniaków macicy. Specyfika leczenia operacyjnego w naprawczej medycynie prokreacyjnej”

Sympozjum urozmaiciły przeprowadzane warsztaty z naturalnych metod rozpoznawania płodności mające na celu przybliżyć uczestnikom ich zasadność nie tylko w procesie diagnostyczno-terapeutycznym,ale również w codziennym rozpoznawaniu płodności.

Warsztaty z zakresu Creighton Model System poprowadziła

mgr Olimpia Janz -instruktorka Centrum Medycznego CODE w Łodzi.

Uwaga słuchaczy została zwrócona również na bardzo istotne elementy diagnostyki płodności w ujęciu immunologicznym, zaprezentowane przez Gościa specjalnego z USA, oraz w aspekcie biologicznym i neurohormonalnym.

Sympozjum to było przestrzenią do międzynarodowej wymiany doświadczeń oraz wiedzy z zakresu różnych dziedzin troski o zdrowie i mamy nadzieję,że przysłuży się do lepszego, głębszego zrozumienia znaczenia ochronnej medycyny prokreacyjnej.