Poronienia Nawykowe

O poronieniach nawykowych mówi się w przypadku 3-krotnej straty dziecka do 23 tygodnia życia płodowego. Po drugim poronieniu prawdopodobieństwo trzeciego znacznie wzrasta i wynosi 17-35%, a każdego następnego 25-46%, stąd wskazane jest jak najwcześniejsze wdrożenie procedur diagnostyczno-terapeutycznych w celu zminimalizowania ryzyka. Poniżej przedstawiamy Państwu możliwe przyczyny nawykowych poronień wraz z algorytmami postępowania w celu wykrycia […]

Poronienia Nawykowe Read More »