Rejestracja 

887-220-088

Klinika Przyczynowego Leczenia Niepłodności

Przyczynowe Leczenie Niepłodności

Dzięki rozbudowanemu Centrum Medycznemu CODE, jesteśmy w stanie leczyć naszych pacjentów kompleksowo. Lekarze Przyczynowego Leczenia Niepłodności ściśle współpracują ze specjalistami innych dziedzin medycyny, co daje szerszą perspektywę diagnostyczno-terapeutyczną pary.

Nasze podejście do leczenia niepłodności polega na tym, że staramy się przede wszystkim zidentyfikować i skupić na przyczynie, a następnie w oparciu o odpowiednie badania i obserwację cyklu kobiety, wdrożyć leczenie i monitorować jego skuteczność na każdym etapie leczenia. Przyczyn niepłodności może być bardzo wiele. Mogą one wynikać nie tylko z zaburzeń funkcjonowania układu rozrodczego, ale także np. pokarmowego, odpornościowego, hormonalnego…

Naszym celem jest przywrócenie naszym pacjentom nadziei i pełni zdrowia, by mogli cieszyć się potomstwem poczętym na drodze naturalnej prokreacji. Przeprowadzamy badania i wykonujemy szczegółową diagnostykę płodności kobiety i mężczyzny, która pozwala zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, a wyeliminowanie których może przywrócić pełną funkcjonalność układu rozrodczego. Diagnostyką i ewentualnym leczeniem zawsze objęci są obydwoje partnerzy.  Przyczynowe Leczenie Niepłodności obejmuje wiedzę nie tylko z zakresu ginekologii czy biologii układu rozrodczego,  ale także immunologii, gastroenterologii, urologii, andrologii, alergologii, dietetyki i wielu innych dziedzin współczesnej medycyny, w tym również medycyny i biologii molekularnej.

Jednym z istotnych etapów realizowanego w CMS CODE procesu diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie niepłodności jest obserwacja przebiegu cyklu menstruacyjnego kobiety w oparciu o model Creightona lub model Objawowo-Termiczny Podwójnego Sprawdzenia. Cykl miesiączkowy kobiety jest ściśle związany z aktywnością hormonalną organizmu. Zapis obserwacji cyklu jest kluczowy dla przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki płodności oraz monitorowania zmian zachodzących pod wpływem leczenia. Prowadzenie samoobserwacji dedykowana jest dla wszystkich, którzy chcą na podstawie analizy wskaźników płodności umieć wyznaczyć okresy płodności (owulację)  w cyklu menstruacyjnym kobiety.

W całym procesie prowadzonego przez nas Przyczynowego Leczenia Niepłodności, troszczymy się również o właściwą opiekę i kondycję psychiczną naszych pacjentów wychodząc im naprzeciw w trudnych chwilach wyczekiwania upragnionego potomstwa. 

Każda osoba z naszego zespołu Przyczynowego Leczenia Niepłodności, osobiście angażuje się w pomoc naszym pacjentom i podchodzi do każdej pary indywidualnie, z empatią. Budowanie z pacjentami relacji opartej na zaufaniu i opieka nad nimi, to coś co jest naszym priorytetem, od samego początku wspólnej drogi do upragnionego celu. Już na samym początku procesu Przyczynowego Leczenia Niepłodności, każdej naszej parze towarzyszy przydzielony Opiekun pacjenta, który pozostaje z pacjentami w kontakcie, czuwa nad przebiegiem wizyt, odpowiada na pytania, które mogą się pojawić w trakcie terapii. 

Całym naszym zespołem Przyczynowego Leczenia Niepłodności, dążymy do naszego najwazniejszego celu – SKUTECZNOŚĆ.

Uwaga! Lekarz specjalista opracowuje indywidualny dla każdej pary plan leczenia, w ramach którego, jeśli zachodzi taka potrzeba, uczestniczą także specjaliści z innych dziedzin medycyny.

Przyczynowe Leczenie Niepłodności

Dzięki rozbudowanemu Centrum Medycznemu CODE, jesteśmy w stanie leczyć naszych pacjentów kompleksowo. Lekarze Przyczynowego Leczenia Niepłodności ściśle współpracują ze specjalistami innych dziedzin medycyny, co daje szerszą perspektywę diagnostyczno-terapeutyczną pary.

Nasze podejście do leczenia niepłodności polega na tym, że staramy się przede wszystkim zidentyfikować i skupić na przyczynie, a następnie w oparciu o odpowiednie badania i obserwację cyklu kobiety, wdrożyć leczenie i monitorować jego skuteczność na każdym etapie leczenia. Przyczyn niepłodności może być bardzo wiele. Mogą one wynikać nie tylko z zaburzeń funkcjonowania układu rozrodczego, ale także np. pokarmowego, odpornościowego, hormonalnego…

Naszym celem jest przywrócenie naszym pacjentom nadziei i pełni zdrowia, by mogli cieszyć się potomstwem poczętym na drodze naturalnej prokreacji. Przeprowadzamy badania i wykonujemy szczegółową diagnostykę płodności kobiety i mężczyzny, która pozwala zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, a wyeliminowanie których może przywrócić pełną funkcjonalność układu rozrodczego. Diagnostyką i ewentualnym leczeniem zawsze objęci są obydwoje partnerzy.  Przyczynowe Leczenie Niepłodności obejmuje wiedzę nie tylko z zakresu ginekologii czy biologii układu rozrodczego,  ale także immunologii, gastroenterologii, urologii, andrologii, alergologii, dietetyki i wielu innych dziedzin współczesnej medycyny, w tym również medycyny i biologii molekularnej.

Jednym z istotnych etapów realizowanego w CMS CODE procesu diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie niepłodności jest obserwacja przebiegu cyklu menstruacyjnego kobiety w oparciu o model Creightona lub model Objawowo-Termiczny Podwójnego Sprawdzenia. Cykl miesiączkowy kobiety jest ściśle związany z aktywnością hormonalną organizmu. Zapis obserwacji cyklu jest kluczowy dla przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki płodności oraz monitorowania zmian zachodzących pod wpływem leczenia. Prowadzenie samoobserwacji dedykowana jest dla wszystkich, którzy chcą na podstawie analizy wskaźników płodności umieć wyznaczyć okresy płodności (owulację)  w cyklu menstruacyjnym kobiety.

W całym procesie prowadzonego przez nas Przyczynowego Leczenia Niepłodności, troszczymy się również o właściwą opiekę i kondycję psychiczną naszych pacjentów wychodząc im naprzeciw w trudnych chwilach wyczekiwania upragnionego potomstwa. 

Każda osoba z naszego zespołu Przyczynowego Leczenia Niepłodności, osobiście angażuje się w pomoc naszym pacjentom i podchodzi do każdej pary indywidualnie, z empatią. Budowanie z pacjentami relacji opartej na zaufaniu i opieka nad nimi, to coś co jest naszym priorytetem, od samego początku wspólnej drogi do upragnionego celu. Już na samym początku procesu Przyczynowego Leczenia Niepłodności, każdej naszej parze towarzyszy przydzielony Opiekun pacjenta, który pozostaje z pacjentami w kontakcie, czuwa nad przebiegiem wizyt, odpowiada na pytania, które mogą się pojawić w trakcie terapii. 

Całym naszym zespołem Przyczynowego Leczenia Niepłodności, dążymy do naszego najważniejszego celu – SKUTECZNOŚĆ.

Uwaga! Lekarz specjalista opracowuje indywidualny dla każdej pary plan leczenia, w ramach którego, jeśli zachodzi taka potrzeba, uczestniczą także specjaliści z innych dziedzin medycyny.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

887-220-088 / 42-207-77-66

ul. Juliana Tuwima 15 lok. U4
90-010 Łódź.
© Centrum Medyczne Code 2021