Klinika Przyczynowego Leczenia Niepłodności

Wlew dożylny z INTRALIPID'U (SMOFlipidu)

Terapia intralipidowa to wlew dożylny 20% emulsji tłuszczowej, która została wprowadzona do praktyki medycznej w żywieniu pozajelitowym. Intralipid składa się głównie z oczyszczonego oleju sojowego oraz oczyszczonych fosfolipidów izolowanych z żółtek jaj. Jest źródłem bogatych w energię nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wykazują także właściwości immunomodulacyjne.

Liczne doniesienia literaturowe wskazują, że wdrożenie terapii z zastosowaniem Intralipidu ma na celu złagodzenie szkodliwych skutków podwyższonej liczby endometrialnych komórek NK, zwłaszcza subpopulacji NK CD56Dim. Są one najbardziej cytotoksyczne i najprawdopodobniej mają swój negatywny udział w procesie zagnieżdżania się zarodka w macicy, a także są powodem nawracających poronień (1). Nie znany jest dokładny molekularny mechanizm działania intralipidu, a jego stosowanie wynika raczej z obserwacji i praktyki klinicznej, i jak dotąd terapia ta ma status terapii eksperymentalnej. Wielu autorów podkreśla konieczność prowadzenia dalszych badań w celu ustalenia jednoznacznej rekomendacji stosowania intralipidu w leczeniu nawracających poronień czy zaburzenia procesu zagnieżdżenia zarodka w macicy (2,3). Według Coulam CB (4) cząsteczki intralipidu działają jako ligandy receptora sprzężonego z białkiem G, co powoduje aktywację szlaku sygnałowego cAMP związanego ze szlakiem NFkB. Szlak NFkB ostatecznie moduluje transkrypcję DNA i kontroluje niezbędną pozytywną odpowiedź immunologiczną. Inny mechanizm działania intralipidu zaproponował Roussev i wsp. (5). Autorzy tej publikacji sugerują, że kwasy tłuszczowe obecne w emulsjach lipidowych mogą działać jako ligandy aktywujące receptory PPAR (peroxisome proliferator-activated receptors) w komórkach NK, zmniejszając ich aktywność. Wykazano, że aktywacja receptorów PPAR zmniejsza aktywność cytotoksyczną komórek NK. Możliwe więc, że intralipid moduluje układ odpornościowy sprzyjając zagnieżdżeniu zarodka i utrzymaniu ciąży.

 

Przykładem uzyskania ciekawych wyników leczenia Intralipidem jest publikacja Meng L i wsp. (6). Zespół Menga przeprowadził prospektywne, randomizowane badanie kliniczne między grudniem 2010 r. a grudniem 2012 r. , których celem było sprawdzenie, czy zastosowanie  intralipidu jest tak samo skutecznym leczeniem immunosupresyjnym jak dożylna immunoglobulina (IVIG), która jest droga i ma wiele skutków ubocznych. Uczestnicy zostali podzieleni na grupę intralipidową i grupę IVIG. Pierwszy wlew intralipidowy 20% w 250 ml soli fizjologicznej podawano w trzecim dniu cyklu miesiączkowego przez co najmniej 2 godziny. Następnie wlewy podawano co 2 tygodnie przed i raz w tygodniu w ciąży do 12. tygodnia ciąży. Najważniejszym wynikiem był wskaźnik pomyślnych ciąż. Ponadto przeprowadzono porównania aktywności obwodowych komórek NK metodą cytometrii przepływowej i porównywano je przed i po każdym wlewie intralipidu. Uzyskane wyniki nieistotne różnice w odsetku udanych ciąż pomiędzy grupą pacjentek leczonych intralipidem a IVIG (92,1% vs 88,2%, p = 0,415). Zmniejszenie liczby komórek NK przełożyło się na skuteczność leczenia cytotoksyczności w obu grupach.  Autorzy twierdzą, że terapia intralipidem może być stosowana z taką samą skutecznością jak IVIG w leczeniu pacjentów z podwyższoną aktywnością komórek NK.

 

W Centurm Medycznym CODE wykonujemy zabieg wlewu dożylnego Intralipidu wyłącznie w oparciu o skierowanie lekarza prowadzącego proces leczenia niepłodności lub po konsultacji pacjenta z lekarzem specjalistą CMS CODE.
Piśmiennictwo

 

 1. Khan, L.; Qureshi, V.F.; Jabeen, T.; Qureshi, S. Use of intralipid in the management of recurrent implantation failure: An overview. J. Nat. Sci. Biol. Med. 2018, 9, 111. [CrossRef]

 2. Sfakianoudis K, Rapani A, Grigoriadis S, Pantou A, Maziotis E, Kokkini G, Tsirligkani C, Bolaris S, Nikolettos K, Chronopoulou M, Pantos K, Simopoulou M. The Role of Uterine Natural Killer Cells on Recurrent Miscarriage and Recurrent Implantation Failure: From Pathophysiology to Treatment. Biomedicines. 2021 Oct 9;9(10):1425. doi: 10.3390/biomedicines9101425. PMID: 34680540; PMCID: PMC8533591.

 3. Canella PRBC, Barini R, Carvalho PO, Razolli DS. Lipid emulsion therapy in women with recurrent pregnancy loss and repeated implantation failure: The role of abnormal natural killer cell activity. J Cell Mol Med. 2021 Mar;25(5):2290-2296. doi: 10.1111/jcmm.16257. Epub 2021 Feb 5. PMID: 33544456; PMCID: PMC7933936.

 4. Coulam, C.B. Intralipid treatment for women with reproductive failures. Am. J. Reprod. Immunol. 2020, 85, e13290. [CrossRef]

 5. Roussev RG, Acacio B, Ng SC, Coulam CB. Duration of intralipid’s suppressive effect on NK cell’s functional activity. Am J Reprod Immunol. 2008 Sep;60(3):258-63. doi: 10.1111/j.1600-0897.2008.00621.x. PMID: 18782287.

 6. Meng L, Lin J, Chen L, Wang Z, Liu M, Liu Y, Chen X, Zhu L, Chen H, Zhang J. Effectiveness and potential mechanisms of intralipid in treating unexplained recurrent spontaneous abortion. Arch Gynecol Obstet. 2016 Jul;294(1):29-39. doi: 10.1007/s00404-015-3922-8. Epub 2015 Dec 15. Erratum in: Arch Gynecol Obstet. 2021 Oct 23;: PMID: 26671484. [CrossRef]

MASZ WĄTPLIWOŚCI/PYTANIA, ZADAJ JE PONIŻEJ, A MY PO KONSULTACJI ZE SPECJALISTAMI ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIE!

Wlew dożylny z INTRALIPIDU (SMOFlipidu)

Terapia intralipidowa to wlew dożylny 20% emulsji tłuszczowej, która została wprowadzona do praktyki medycznej w żywieniu pozajelitowym. Intralipid składa się głównie z oczyszczonego oleju sojowego oraz oczyszczonych fosfolipidów izolowanych z żółtek jaj. Jest źródłem bogatych w energię nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wykazują także właściwości immunomodulacyjne.

Liczne doniesienia literaturowe wskazują, że wdrożenie terapii z zastosowaniem Intralipidu ma na celu złagodzenie szkodliwych skutków podwyższonej liczby endometrialnych komórek NK, zwłaszcza subpopulacji NK CD56Dim. Są one najbardziej cytotoksyczne i najprawdopodobniej mają swój negatywny udział w procesie zagnieżdżania się zarodka w macicy, a także są powodem nawracających poronień (1). Nie znany jest dokładny molekularny mechanizm działania intralipidu, a jego stosowanie wynika raczej z obserwacji i praktyki klinicznej, i jak dotąd terapia ta ma status terapii eksperymentalnej. Wielu autorów podkreśla konieczność prowadzenia dalszych badań w celu ustalenia jednoznacznej rekomendacji stosowania intralipidu w leczeniu nawracających poronień czy zaburzenia procesu zagnieżdżenia zarodka w macicy (2,3). Według Coulam CB (4) cząsteczki intralipidu działają jako ligandy receptora sprzężonego z białkiem G, co powoduje aktywację szlaku sygnałowego cAMP związanego ze szlakiem NFkB. Szlak NFkB ostatecznie moduluje transkrypcję DNA i kontroluje niezbędną pozytywną odpowiedź immunologiczną. Inny mechanizm działania intralipidu zaproponował Roussev i wsp. (5). Autorzy tej publikacji sugerują, że kwasy tłuszczowe obecne w emulsjach lipidowych mogą działać jako ligandy aktywujące receptory PPAR (peroxisome proliferator-activated receptors) w komórkach NK, zmniejszając ich aktywność. Wykazano, że aktywacja receptorów PPAR zmniejsza aktywność cytotoksyczną komórek NK. Możliwe więc, że intralipid moduluje układ odpornościowy sprzyjając zagnieżdżeniu zarodka i utrzymaniu ciąży.

Przykładem uzyskania ciekawych wyników leczenia Intralipidem jest publikacja Meng L i wsp. (6). Zespół Menga przeprowadził prospektywne, randomizowane badanie kliniczne między grudniem 2010 r. a grudniem 2012 r. , których celem było sprawdzenie, czy zastosowanie  intralipidu jest tak samo skutecznym leczeniem immunosupresyjnym jak dożylna immunoglobulina (IVIG), która jest droga i ma wiele skutków ubocznych. Uczestnicy zostali podzieleni na grupę intralipidową i grupę IVIG. Pierwszy wlew intralipidowy 20% w 250 ml soli fizjologicznej podawano w trzecim dniu cyklu miesiączkowego przez co najmniej 2 godziny. Następnie wlewy podawano co 2 tygodnie przed i raz w tygodniu w ciąży do 12. tygodnia ciąży. Najważniejszym wynikiem był wskaźnik pomyślnych ciąż. Ponadto przeprowadzono porównania aktywności obwodowych komórek NK metodą cytometrii przepływowej i porównywano je przed i po każdym wlewie intralipidu. Uzyskane wyniki nieistotne różnice w odsetku udanych ciąż pomiędzy grupą pacjentek leczonych intralipidem a IVIG (92,1% vs 88,2%, p = 0,415). Zmniejszenie liczby komórek NK przełożyło się na skuteczność leczenia cytotoksyczności w obu grupach.  Autorzy twierdzą, że terapia intralipidem może być stosowana z taką samą skutecznością jak IVIG w leczeniu pacjentów z podwyższoną aktywnością komórek NK.

W Centurm Medycznym CODE wykonujemy zabieg wlewu dożylnego Intralipidu wyłącznie w oparciu o skierowanie lekarza prowadzącego proces leczenia niepłodności lub po konsultacji pacjenta z lekarzem specjalistą CMS CODE.

Piśmiennictwo

 1. Khan, L.; Qureshi, V.F.; Jabeen, T.; Qureshi, S. Use of intralipid in the management of recurrent implantation failure: An overview. J. Nat. Sci. Biol. Med. 2018, 9, 111. [CrossRef]

 2. Sfakianoudis K, Rapani A, Grigoriadis S, Pantou A, Maziotis E, Kokkini G, Tsirligkani C, Bolaris S, Nikolettos K, Chronopoulou M, Pantos K, Simopoulou M. The Role of Uterine Natural Killer Cells on Recurrent Miscarriage and Recurrent Implantation Failure: From Pathophysiology to Treatment. Biomedicines. 2021 Oct 9;9(10):1425. doi: 10.3390/biomedicines9101425. PMID: 34680540; PMCID: PMC8533591.

 3. Canella PRBC, Barini R, Carvalho PO, Razolli DS. Lipid emulsion therapy in women with recurrent pregnancy loss and repeated implantation failure: The role of abnormal natural killer cell activity. J Cell Mol Med. 2021 Mar;25(5):2290-2296. doi: 10.1111/jcmm.16257. Epub 2021 Feb 5. PMID: 33544456; PMCID: PMC7933936.

 4. Coulam, C.B. Intralipid treatment for women with reproductive failures. Am. J. Reprod. Immunol. 2020, 85, e13290. [CrossRef]

 5. Roussev RG, Acacio B, Ng SC, Coulam CB. Duration of intralipid’s suppressive effect on NK cell’s functional activity. Am J Reprod Immunol. 2008 Sep;60(3):258-63. doi: 10.1111/j.1600-0897.2008.00621.x. PMID: 18782287.

 6. Meng L, Lin J, Chen L, Wang Z, Liu M, Liu Y, Chen X, Zhu L, Chen H, Zhang J. Effectiveness and potential mechanisms of intralipid in treating unexplained recurrent spontaneous abortion. Arch Gynecol Obstet. 2016 Jul;294(1):29-39. doi: 10.1007/s00404-015-3922-8. Epub 2015 Dec 15. Erratum in: Arch Gynecol Obstet. 2021 Oct 23;: PMID: 26671484. [CrossRef]

MASZ WĄTPLIWOŚCI/PYTANIA, ZADAJ JE PONIŻEJ, A MY PO KONSULTACJI ZE SPECJALISTAMI ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIE!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

887-220-088 / 42-207-77-66

ul. Juliana Tuwima 15 lok. U4
90-010 Łódź.
© Centrum Medyczne Code 2021