Klinika Przyczynowego Leczenia Niepłodności

Dr Joanna Smyczyńska

endokrynolog

Doktor Joanna Smyczyńska jest  lekarzem specjalistą w dziedzinie endokrynologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Zajmuje się leczeniem zaburzeń hormonalnych u dzieci i osób dorosłych.

W 2013 r. ukończyła szkolenie z NaProTechnologii (przyczynowego leczenia niepłodności) zorganizowane w Instytucie Studiów nad Rodziną w Warszawie-Łomiankach przez twórcę tej metody, Prof. T. Hilgersa (Instytut Pawła VI, Omaha, USA). W 2017 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, jest autorem około 50 prac oryginalnych opublikowanych w recenzowanych czasopismach oraz ponad 100 doniesień zjazdowych. Obecnie pracuje w Klinice Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wcześniej przez ponad 20 lat była zatrudniona w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, w ostatnim okresie na stanowisku Profesora ICZMP, gdzie zajmowała się przede wszystkim leczeniem dzieci z zaburzeniami wzrastania. W swojej praktyce lekarskiej w CMS CODE Pani Doktor postanowiła skupić się na diagnostyce i terapii pacjentów z chorobami gruczołów dokrewnych, w szczególności z zaburzeniami prowadzącymi do upośledzenia płodności, zgodnie z priorytetami działania Kliniki Przyczynowego Leczenia Niepłodności. Systematycznie Pani Doktor bierze udział w kursach i konferencjach naukowych poświęconych zaburzeniom płodności i ich leczeniu, w ostatnich latach także jako wykładowca.

Szczególny charakter działalności Pani Doktor wynika z indywidualizacji (personalizacji) opieki nad pacjentami, która pozwala na dostosowanie momentu wykonania procedur diagnostycznych i leczniczych do przebiegu cyklu miesiączkowego pacjentki, zaplanowania optymalnej kolejności ich przeprowadzenia, możliwości czy wręcz wymogu prowadzenia całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego w odniesieniu do pary dotkniętej problemem niepłodności (a nie każdego z partnerów osobno) oraz możliwości współpracy wielospecjalistycznej w ramach jednej placówki. Obok przyczynowego leczenia niepłodności za ważny cel swoich działań w Zespole Kliniki Przyczynowego Leczenia Niepłodności Pani Doktor uważa rozpoznawanie i leczenie już w okresie dzieciństwa tych zaburzeń hormonalnych, które mogą mieć w przyszłości niekorzystny wpływ na płodność, a docelowo wypracowanie modelu „profilaktyki niepłodności”. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwala Doktor Joannie Smyczyńskiej na stałe poszerzanie wiedzy medycznej oraz kontakt z pacjentami anglojęzycznymi, posiada również znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym komunikację z pacjentami i odczytanie dokumentacji medycznej.

Uwaga: Doktor Joanna Smyczyńska nie zajmuję się konsultowaniem wyników badań wykonanych w związku z treningami na siłowni i stosowaniem preparatów hormonalnych poza wskazaniami lekarskimi.

© Centrum Medyczne Code 2021

Dr Joanna Smyczyńska

endokrynolog

   Jest specjalistą endokrynologii dorosłych oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Zajmuję się leczeniem chorób tarczycy, nadnerczy przysadki oraz leczeniem dzieci z zaburzeniami wzrastania i dojrzewania płciowego. Szczególne zainteresowania medyczne pani doktor dotyczą niedoboru hormonu wzrostu, jak również innych przyczyn zaburzeń wzrastania oraz optymalizacja terapii hormonalnych promujących wzrastanie. Odbyła szkolenie z NaProTECHNOLOGII (przyczynowego leczenia niepłodności) zorganizowane w Instytucie Studiów nad Rodziną w Warszawie-Łomiankach przez twórcę tej metody, Prof. T. Hilgersa (Instytut Pawła VI, Omaha, USA). Doktor nauk medycznych, autorka 45 prac oryginalnych opublikowanych w recenzowanych czasopismach oraz ponad 100 doniesień zjazdowych, poświęconych głównie problematyce zaburzeń wzrastania i terapii hormonem wzrostu. Jestem starszym asystentem w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Biegle włada językiem angielskim, co pozwala na stałe poszerzanie wiedzy medycznej oraz kontakt z pacjentami anglojęzycznymi.

Cennik:

Konsultacja endokrynologiczna  PLN – 200 zł.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

887-220-088 / 42-207-77-66

ul. Juliana Tuwima 15 lok. U4
90-010 Łódź.
© Centrum Medyczne Code 2021